Om oss

Kort presentasjon

Den nordisk-katolske kirke ble stiftet i 1999 og formelt godkjent i 2000 som et misjonsdistrikt under Polish National Catholic Church (PNCC). Etableringen fant sted på bakgrunn av foregående læresamtaler i USA og Norge mellom PNCCs biskoper og et miljø av høykirkelige lutheranere (se Troserklæringen av 1999).

Siden 2011 er kirken en selvstendig kirke ledet av biskop Roald Nikolai Flemestad innenfor rammen av Scranton-unionen – et fellesskap av gammelkatolske søsterkirker. Den nordisk-katolske kirke har idag menigheter og fellesskap i Norge, Sverige, Tyskland, Ungarn, Frankrike og England.

Når Scranton-unionen betegnes som et gammelkatolsk kirkefellesskap, er det fordi kirkene teologisk bygger på den udelte kirkes tro fra det første årtusen, med de syv ekumeniske konsiler som hjørnestener. Den gammelkatolske identitet uttrykkes ved at kirkene viderefører en østlig teologi og vestlig liturgi. Dette kommer til uttrykk ved at det foreligger en formell lærekonsensus med ortodoksien (se The Road to Unity fra 1987, eller den norske utgaven Vegen til Einskap), samtidig som Den romersk-katolske kirke anerkjenner vårt embete og sakramentsforvaltning.

Et læredokument fra vår egen tid er Scranton-erklæringen fra 2008 som opprettholder den gammelkatolske forståelse av kirke og familie i relasjon til dagens kulturbrytning. Erklæringen fastholder forpliktelsen til å holde i hevd kirkens historiske overlevering og slutter seg til den trosregel som ble fastlagt av kirkefaderen Vincent av Lérins: «Kun det er sant katolsk som er trodd av alle, på alle steder og til alle tider.»

På denne måte står Den nordisk-katolske kirke i den sakramentale fylde som knytter oss til de historiske kirkene i Øst og Vest.

11 thoughts on “Om oss

 1. Hej – tack för hälsningen, och lycka till med nya bloggen.

  Visst kan jag länka till er – lägg gärna in en länk till min blogg hos er också!

 2. Jeg beklager å måtte si at dere gir falske signaler gjennom undertittelen: Ortodoksi på norsk. Mange vil oppfatte dette som at dere representerer den ortodokse i norsk språkdrakt. Det gjør dete ikke.

  Med hilsen f. Johannes
  Den ortodokse kirke i Norge

 3. Me seier oss lei for at undertittelen på bloggen kan bli oppfatta slik du nemner i innlegget ditt, f. Johannes. Me ønskjer på ingen måte å gje falske signal eller at dette skal bli misforstått som om me representerer den ortodokse kyrkja i norsk språkdrakt.

  Undertittelen blei diskutert før me tok han i bruk, og me ønskte å få fram tilslutninga vår til den udelte kyrkja si tru og lære og at bloggen skal uttrykkje dette.

  Ettersom me ikkje ønskjer at undertittelen skal gje inntrykk at me gjev oss ut for å representere noko me ikkje gjer, fjernar me denne no. Ein annan saksvarande undertittel som viser at me er ei kyrkje prega av ortodoks teologi, vil kome på plass etter kvart.

  Alt godt,
  For bloggredaksjonen
  Svein Arne Gudmund

 4. Hej! Har ni någon verksamhet i Sverige? Hur ser ni på den apostoliska successionen hos Svenska kyrkan?

 5. Hej, Jonas!
  Jag arbetar just nu med att lägga grunden till en verksamhet i Göteborg av den Nordisk-katolska kyrkan. Du är mycket välkommen att kontakta mig om du önskar information om arbetet.

  Carl Ek
  carl.ek@mail.com
  Tfn 0708-17 62 37

 6. HJARTLIGA HALSNINGAR FOR NORDISK-KATOLSKA KYRKAN – FRAN JACEK LUTHERANER /POLEN/OCH SEKULAR-BRODER I OSTANBACKS KLOSTER /SVENSKA KYRKAN/.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s