St. Mikael kirke ti år!

st. Mikael kirkeSt. Mikael kirke feirer i år 10 års jubileum.

Hovedmarkering av jubileet skal være på menighetens patronsdag St. Mikaelsdag søndag 29. september.

Vi får besøk av biskopen, og vi starter feiringen i forbindelse med dagens messe.
Etter messen blir det et samvær i et nabolokale med bevertning hilsener og taler etc.

Alle er hjertelig velkommen sammen med noen spesielt innbudte.

Advertisements

Pinsestevnet i St. Mikael kirke.

112Døperen Johannes og St. Mikael menigheter var samlet til pinsestevne 1.pinsedag.

Vi var velsignet med et strålende vær, slik at vi kunne sitte ute og spise etter høy

113

messen. 41 personer var tilstede og vi opplevde et meget godt stevne. Prester, og andre tjenestegjørende fra prostiet gjorde tjeneste. Høymessen startet med at dagens celebrant fr. Lauritz Pettersen inviet vann og bestenket menigheten. Under bestenkningen sang menigheten: « Jublende løfter vi hellige hender osv. « Fra Børre Knudsens salme « Farao nådde oss like ved Stranden.»  Dette ble en meget fin begynnelse på pinsedagens messe.

Prosten i Viken prosti  fr.Asle Dingstad holdt  dagens preken.

 

154

Etter en lang god  lunch og pause ute i det vakre pinseværet, var det konsert ved en meget dyktig sologitarist » Olsen Huser «. Deretter kåserte fr. Lauritz Pettersen om pinsesalmer og stevnet ble avsluttet med en Vesper.

Flere bilder finner dere her.

Katolsk messe i Tenor kirkeruin i Eidsberg

Om lag førti møtte til den katolske messen i Tenor kirkeruin sist søndag.  Det gamle, velstelte kirkestedet og det gode været med sol og vindstille dannet en vakker ramme rundt gudstjenesten.
Denne messen var etter alt å dømme den første katolske messen på stedet siden reformasjonen.  Tre prester assistert av subdiakon celebrerte messen under de tunge løvkronene.  Sogneprest i St. Mikaels menighet i Fredrikstad, fader Tore Andreas Andersen, minnet i sin preken om at de samme messeleddene som tonet denne søndagen hadde lydt i den gamle Tenor kirke helt fra 1200-tallet av; vi forkynner den samme Gud og den samme Kristus som middelalderens eidsberginger vendte seg til i bønn og lovsang.  Det er den samme Kristus som i dag spør oss om hvor vi vil gå; med ham eller fra ham.

Kantor Anne Gunn Pettersen hadde både kor og orgel til rådighet. De frammøtte fikk høre så vel gamle, gregorianske melodier, som norske folketoner og ortodokse klanger.

Etter messen orienterte arkeolog Mona Beate Buckholm Vattekar om ruinen og utgravningene på stedet. Det hele ble avsluttet med kirkekaffe på Folkenborg Museum.