1 thought on “Statsstøtte til trossamfunn?

  1. Problemet her er jo at staten tek inn dette over skatten. Utanom Den norske kyrkja er det ingen trus- eller livssynssamfunn som får støtte etter Lov om trudomssamfunn og ymist anna (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1969-06-13-25). I §19 finn vi ikkje ordet «støtte» nokon stad. Og grunnen til dette er at det ikkje er snakk om støtte, men om tilskot gitt fordi medlemene av trus- eller livssynssamfunn utanom Dnk framleis betaler såkalla «kyrkjeskatt.» Dette blir så tilbakebetalt, ikkje direkte til dei som betaler skatten, men til det trus- eller livssynssamfunnet dei er medlem av, som tilskot. Dette er altså refusjon av pengar som faktisk høyrer til medlemmane av desse trus- og livsynsorganisasjonane. Det er ikkje staten sine pengar. Det er ikkje støtte. Og nettopp dét er poenget i dette interessante innlegget på Verdidebatt: http://www.verdidebatt.no/innlegg/11649129-skal-muslimer-finansiere-den-norske-kirke?

    Viss ein ikkje vil at trus- eller livssynssamfunn skal få dette tilskotet så betyr jo ikkje det at staten brått har meir pengar, med mindre dei utan grunn held fram med å krevje inn den same skatten. Men skal ein fjerne tilskotsordninga må ein også slutte å krevje inn desse midlane via skatten. Men dette er uansett ikkje eit spørsmål om «støtte,» men om refusjon via tilskot til trus- eller livssynssamfunn. Dnk får støtte (men det er jo også finansiert gjennom den same «kyrkjeskatten»). Så vi står altså overfor eit val mellom at kyrkjesamfunn skal finansiere seg sjølv eller vere statsfinansiert, men om direkte sjølvfinansiering eller sjølvfinansiering ved tilskot frå stat.

    Det er heller ingen ideologiske bindingar. Det er ein del politikarar som bruker dette som ein trussel (mot i alle hovudsak muslimar), men det gjer dei i så fall utan noko rettsleg eller lovmessig grunnlag.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s