Advent 2014

2012110737standrewKommende søndag 30. november starter vi på et nytt kirkeår. Det er kirkelig nyttårsdag. Vi begynner på en ny runde i den store spiralen som har sin ende i den store nyttårsdagen; Lammets bryllupsfest.

Et hvert nytt kirkeår, skal hjelpe oss med vår forberedelse til denne store dagen. Adventstiden har en dobbel betydning når det gjelder forberedelse. Den første gjelder den store høytiden når vi igjen skal feire at Gud lot seg føde som et menneske. Inkarnasjonens store mysterium.

Den andre forberedelsen gjelder dette å gjøre seg rede til å ta imot Jesus Kristus når han kommer tilbake som den seirende konge.

La oss starte vår advent med å synge med Brorson:» På Jesu død og dyre sår begynner jeg mitt kirkeår; Den vei han viser, vil jeg gå, den arv han lover, skal jeg få, og uten ordets klare skinn jeg vil ei gjøre minste trinn.»

I år faller også 1. søndag i advent på minnedagen for apostelen Andreas. Andreas var Simon Peters bror, og han var den ene av Jesu to første disipler. Andreas fant sin bror Simon og sa til ham: «Vi har funnet Messias.» og han førte sin bror til Jesus (Messias) Kristus.

Hvilket stort forbilde Andreas er for oss. Må vi som Andreas fortelle våre medmennesker om hva og hvem vi har funnet. Eller kanskje vi heller skal si at Jesus Kristus har funnet oss.

Må Gud i sin nåde gi oss kraft og visdom til å være små Andreas-er.

Velsignet advent hilsen

fr. Tore Andreas

Samtalar med «For bibel og bekjennelse»

fbb Fr. Asle Dingstad, professor Knut Alfsvåg, pastor Jan Bygstad og biskop Roald Nikolai.

På helgemesseaftan tok den tredje dialogrunden med «For Bibel og Bekjennelse» til i DELK sine lokaler i Bergen. Professor Knut Alfsvåg og pastor Jan Bygstad representerte FBB, medan biskop Roald Nikolai og fr. Asle Ambrosius talte på vegner av NKK. Første kvelden heldt Bygstad og biskopen kvart sitt innlegg om frelsesforståinga. Bygstad heldt fram ei luthersk tolking av saka, og sa mellom anna at dei kristne er rettferdiggjorde ved tru, og at gode gjerningar skal springa ut av dette – ikkje som noko Gud krever for at me skal koma til himmelen, men som ei frukt av rettferdiggjeringa. Biskop Roald var einig i det første punktet, men la til at rettferdiggjørelse og helliggjørelse er to sider av samme sak. Å bli rettferdiggjort skjer ikkje utanfor, men i mennesket, og frelsa er ein pågåande prosess, ikkje berre noko som skjer ein gong, la biskopen til.

Samtalane held fram på helgemessedagen med sakramentsforståinga.

subdiakon Øystein J. Lid