Tidebøner i Holdhus kyrkje

Holdhus kyrkje

For tredje gong denne sommaren arrangerte Den nordisk-katolske kyrkja saman med Den norske kyrkja onsdag 25. juni tidebøner i Holdhus kyrkje  Femten stykMadonna Holdhusk møtte opp – noko som  har vore snittet på dei to tidlegare fellesbønene.

Det var sokneprest Roar Strømme som leia vesperen, og han fortalde om den lange tidebønstradisjonen som hadde vore i Holdhus kyrkje og om inspirasjonen som kom frå keltisk kristendom via Lyse kloster og til Fusa og Vestlandet.

Holdhus kyrkje er ei gamal kyrkje på holdhusein gamal kyrkjestad. Ho er nemnd første gong i ei inventarliste frå 1306 og har stått som stavkyrkje iallfall fram til 1721. Kyrkjeklokkene, delar av veggane og ein madonnaskulptur er frå den første tida. Skulpturen er den einaste bevarte Mariastatua i Norge som er laga av stein (kalkstein).

Dei to føregåande tidebønene vart leia av fr. Svein Bartolomeus. Då brukte ein Den nordisk-katolske kyrkja sine tidebøner, og ein brukte tid på lett undervisning om tidebøner generelt og øving på melodiar.

 

Glimt frå pinsestemnet i Ålesund

Pinsestemnet i Selja prosti varte tre dagar til endes, og var svært vellukka med mange besøkande. Borna var i fleirtal! Me koste oss i fint vêr, hadde flotte messefeiring kvar dag og kjekke aktivitetar og sosialt samver. Noko av det flottaste var at Den nordisk-katolske kyrkja fekk eit nytt medlem – teke opp gjennom den heilage dåpen på pinseaftan.

Me vonar at nokre bilete kan gje ein liten smakebit på stemnet!

IMG_6673
Nokre av borna på stemnet.

IMG_6517
Iranske Arezu blei døypt og fekk del i Den Heilage Ande gjennom krismering og handspålegging.

IMG_6532

Den nydøypte saman med kleresiet.

IMG_6565
På sundag var det knallvêr og grilling

IMG_6594
Dei vaksne hadde visst mest moro på moro-kvelden…

Sjå fleire bilete her!

Medlemsopptak i Sta. Sunniva


JOSEPH BELL OG BISKOP ROALD NIKOLAI

Det var stor stas i Sta. Sunniva menighet i dag då professor emeritus Joseph Norment Bell blei teken opp som medlem i Den nordisk-katolske kyrkja ved krismering. Biskop Roald Nikolai stod for ritualet, og stod deretter i spissen for messe-feiringa – der Joseph Bell for første gong fekk nattverd som medlem av kyrkja.

Bell, som hadde med seg familien, blei gjort stas på med fest i salen på Sjøfarendes i etasjen under. Prestane fr. Svein Bartolomeus og sokneprest Olav Paulinus heldt festtale, der dei gratulerte og oppmuntra Bell med ei velkomstgåve.

Sidan kyrkjerådet også møttest denne helga i Bergen, var det fleire gjester til stades frå Sverige og Oslo. For nokre fleire bilete frå evenementet kan ein gå HIT.

Me ønskjer Bell velkomen i blant oss!

Subdiakon Øystein J. Lid