Preken til Marimesse 2013

I dag feirer vi Marimesse, efter tradisjonen jomfru Marias fødselsdag. Og på denne dag har man altså valgt Jesu Kristi ættetavle som evangelietekst. Det er ikke så merkelig:  For hvorfor feirer vi  hennes fødselsdag, hvorfor er det vi og  alle slekter priser Maria salig? Jo det er for hennes livs frukts skyld! Hun fødte oss Kristus. Således er hennes edleste titel på gresk Theotokos, Gudføderske! Og dette navnet, Gudføderske, omslutter hele mysteriet i den guddommelige frelsesplan, som Johannes av Damaskus uttrykker det. For efter kjødet er Maria Guds mor. Gjennom henne fikk Kristus hele menneskenaturens fylde, legeme og sjel; Ordet ble kjød, Guds sønn ble forent med menneskeslekten. Og her får vi altså høre om Jesu slektsskap efter sin menneskelige stilling.

Det var vanlig med ættetavler i Israel. De bekreftet den tilknytning og status en person hadde i sitt folk. Evangelisten Matteus ønsker altså å si noe om Jesu tilknytning til sitt folk. Og akkurat som det var vanlig i Israel, er det farsrekken som nevnes. Navn efter navn ramses opp i det samme mønster: Abraham fikk Isak, Isak fikk Jakob, Jakob fikk Juda osv osv. Men legg merke til når vi kommer på slutten. Det står ikke «Josef fikk Jesus. Det står at Jakob var far til Josef, Marias mann, og av henne blev Jesus født, han som kalles Kristus. Så dette er det første poenget med ættetavlen, nemlig at Kristus ble unnfanget på underfullt vis, ikke ved en mann, men ved et guddommelig under. Derfor er også Jesus Guds Sønn og Han er Kristus, den salvede, den Messias som folket ventet på.

Og dermed er vi over på det andre poenget med ættetavlen, nemlig at Jesus er Davids sønn og Abrahams sønn, og slik er han oppfyllelsen av de løfter som ble gitt Abraham og David. I 1.mosebok leser vi i kapitel 12: «så vil jeg storlig velsigne dig og gjøre din ætt såre tallrik, som stjernene på himmelen og som sanden på havets bredd, og din ætt skal ta sine fienders porter i eie; 18 og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi du lød mitt ord». Og løftene til kong David er ennu mer spesifikke, for eksempel i 2. samuelsbok kap 7: «Når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, da vil jeg efter dig opreise din sønn som skal utgå av ditt liv, og jeg vil grunnfeste hans kongedømme. 13 Han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg vil trygge hans kongetrone til evig tid. 14 Jeg vil være hans far, og han skal være min sønn.»

Det tredje vi kan lese ut av ættetavlen, ligger i alle de andre navnene som Matteus nevner. For hvem er dette? Jo, de første 14 er patriarker, de neste 14 er konger, og de siste 14 er de som skulle vært konger efter Davids hus. Og blant disse 42 navnene skjuler det seg meget, på godt og ondt. Der er Abraham og David, selvfølgelig. Det var andre fromme også, som  Josias og Esekias. Men også ganske slette, syndfulle menn som den onde kongen Manasse, som lot Jerusalems gater flyte med blod. Legg videre merke til at blant disse 42 slektsledd er det bare i 4 av dem at kvinner nevnes, nemlig Tamar, Rahab, Ruth og Batsheba. Alle disse var beryktede. Tamar fikk barn med sin svigerfar , Rahab blir kalt en ugudelig kvinne, Ruth var riktignok en ærbar kvinne, men hedensk, mens Batsheba var en ekteskapsbryterske. Hvorfor nevner ikke Matteus Sara, Rebekka, Lea og Rakel? Jo, fordi han vil vise oss at denne Kristus, denne Guds sønn, han kom til en syndig menneskeslekt. Som Kristus selv sier om Sakkeus, også han en Abrahams sønn: «for Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som var fortapt».

Alt dette får vi altså ut av ættetavlen: Jesus er den salvede, han er Guds sønn, inkarnert av den plettfrie Guds mor, han er oppfyllelsen av alle løfter Gud har gitt Israelsfolket gjennom Abraham og David og profetene, for han er født i tidens fylde, midt i en syndig menneskeslekt, for å frelse det som var fortapt. Han er den nye Adam. For efter syndefallet fikk Adam et nådig løfte av Herren gjennom hans ord til slangen: «Og jeg vil sette fiendskap mellem dig og kvinnen og mellem din ætt og hennes ætt; den skal knuse ditt hode, men du skal knuse dens hæl». Med andre ord, Gud sier altså at det engang skal komme en kvinne ved hvis livs frukt Slangens list og forførelse skal gjøres til intet, rettferdighet og salighet bli brakt tilbake og menneskeslekten forløst. Denne kvinnen er Maria, den nye Eva. Eva lot seg friste , mens Maria følger Guds vilje og føder Kristus, den nye Adam som gjenoppretter oss til liv og salighet.

Diakon dr Bjørn Justin Nicolaisen, St Justin misjon, Trondheim

Advertisements

2 thoughts on “Preken til Marimesse 2013

 1. Herre Jesus, takk at du kom!

  Helt ned, i alt vårt!
  Intet av vårt er deg fremmed,
  vi som har blitt fremmede for oss selv.

  Glimtvis ser vi at du er Herren,
  vi skimter Deg i din dype fornedrelse.

  I alt forble du Det sanne mennesket,
  i alt forble du Den sanne Gud.

  En dag skal vi se ditt ansikt,
  og bli deg lik!

  Amen

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s