Olsokstevne i Trondheim 27. – 29. juli


(Bak fra venstre: Biskop Thaddeus Peplowski, biskop Roald Nikolai Flemestad, subdiakon Anders Hjortaas, og de ny-tonsurerte Urban Sylvan og Rino Eriksen på hver side av fader Johannes Solberg.)

Den nordisk-katolske kirkes Olsokstevne ble avholdt i Trondheim i strålende sommervær med St. Justin misjon som vertskap for rundt tredve deltagere med biskopene Thaddeus og Roald Nikolai som de fremste gjestene.

Biskop Roald Nikolai gav tonsur til Rino Eriksen og Urban Sylvan under vesper på lørdagen, og i messen på søndag ble Birgit Kvamme Lundheim og Ewita Stöwer opptatt med krismering.

Ellers holdt Ingrid Gjertsen et foredrag om salmer ved Olsok og biskop Roald Nikolai en bibeltime om den kristne glede som frukt av Den Hellige Ånd.


Biskop Peplowski gav en hilsen til forsamlingen under Olsokstevnets avslutningsmiddag.

Se flere bilder HER.

Kjær biskop kommer til Olsokstevnet!


Nordisk-katolske dignitærer sammen med biskop Thaddeus Peplowski. Fra venstre: Prost Asle Ambrosius Dingstad, biskop Thaddeus Peplowski, biskop Roald Nikolai Flemestad, og generalvikar elect. Ottar Mikael Myrseth.

Det er nå bekreftet at hans eksellense, biskop emeritus Thaddeus Peplowski, kommer til å være med på Olsokstevnet i Trondheim. Biskop Thaddeus er den som begynte den gammelkatolske misjonen i Norge på slutten av 1990-tallet, og han har gjestet Norge nesten hvert år frem til kirken fikk sin egen biskop. Vi gleder oss til å se biskopen igjen ved denne anledningen! Olsokstevnet begynner f.k. lørdag kl. 17 i Døvekirken.


Fra fjorårets Olsokstemne i Trondheim. (Foto: Øystein Lid)

Fr. Johannes

Sta. Sunniva kirkeblad for juli

Sta. Sunniva kirkeblad deler denne måneden en tekst skrevet av Johan Arndt (1555-1621). Han var sterkt preget av de førreformatoriske mystikerne, og boka hans Den sanne kristendom er en av verdens mest utbredte andaktsbøker og har stor anseelse både i katolske og i lutherske kretser.

Teksten «Den daglige andaktsstund» er hentet fra Den sanne kristendom, bok tre, kapittel 12, og kan kanskje være noe å ta med seg inn i fellesferien. Den kan lastes ned her: https://dl.dropboxusercontent.com/u/224741/stasunniva-juli2013.pdf

God sommer til dere alle!