Sta. Sunniva kyrkjeblad for april

Kristus er oppstaden! Den nærverande og oppstadne frelsaren gjev oss den største gåva av alle – fellesskap med vår himmelske Far og skapar. Sta. Sunniva kyrkjeblad for april handlar om ein av måtane Gud har fellesskap med oss – gjennom Jesusbøna. Ei bøn fødd i ørkenen, men med bibelske røter, bevart i avsidesliggjande kloster – og først i moderne tid gjort kjent for eit større, kristent publikum. I sin kortaste versjon kjenner me ho frå liturgiens Kyrie Eleison – «Herre forbarm deg». Ein lengre versjon, foredla i Russland, er: «Jesus Kristus, Guds son, forbarma deg over meg, ein syndar.» Ortodokse helgnar som Den nordisk-katolske kyrkja ærar, som Serafim av Sarov, brukte bøna som åndeleg reiskap nummer ein. I vest har mellom anna biskop Kallistos Ware gjort bøna kjent. (Her kan lastast ned halvannan times langt føredrag ved biskop Ware om bøna. Transkribert her. ) For ein introduksjon til bruk av bøna er det berre å lasta ned kyrkjebladet! I omsetjing ved fader Roy-Olav.

Subdiakon Øystein Lid (redaktør i permisjon)

Advertisements