Jesu første bod

Matteus 4, 17: Frå den tid tok Jesus til å forkynna: «Vend om, for himmelriket er kome nær!»

Kristi første bod er det same som me finn hjå Johannes døyparen i kapittelet før – vend om. Ordet omsett med ‘vend om’ er på gresk metanoia og på hebraisk shuv. Sistnemnde tyder å snu, eller å venda tilbake. Å snu seg vekk frå noko. Det er ein prosess som ikkje er overstått før ein har vendt seg heilt bort frå det. Den greske omsetjinga av ordet, metanoia, tyder mykje det same, men er meir retta mot det mentale. Å ombestemma seg, eller å koma til ny forståing, er den konkrete tydinga. Den ortodokse studiebibelen seier at omvending er ei radikal forandring i ånd, sinn, tanke og hjarte, ei fullstendig reorientering av heile livet. Det er det naudsynte første steget på Herrens veg. Det går hand i hand med vedkjenning av syndene og dåp. (Matt 3,6) Provet på at ein har omvendt seg er at dei gamle syndene og lastene er bytt ut med gode gjerningar og dydger. (Matt 3, 8). Eit døme: Dei som før var gjerrige (last) må bli gjevmilde (dygd) som Sakkeus.

Ordet omvending kan gjerne stå som overskrift når me no snart er på veg inn i den store og heilage fasten. No får me ein ny sjanse til å venda om. Alle nordisk-katolske kyrkjelydar og misjonar markerer starten på fasten med messe førstkomande onsdag.

Subdiakon Øystein Lid

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s