Om tidebønn: Innlegg i Dagen

Det har stått om tidebønner og andre faste bønner i Dagen noen ganger nå. De fleste som uttaler seg er vel det man kan kalle protestanter, om enn av ulike avskygninger. De er i alle fall alle uten unntak ikke-katolikker. Som medlem av Den nordisk-katolske kirke får jeg lyst til å stille noen spørsmål til dere som er til dels sterkt kritiske til tidebønner, altså faste bønner til faste tider gjennom døgnet.

1.Er dere klar over at vi gjennom tidebønnene i den norske tidebønneboken ber alle salmene i Salmenes bok i Bibelen gjennom året? Syns dere selv at det er dårlig anvendt tid å lese Salmene, og har dere noen gang tenkt på at dere kan gjøre salmisten(es) ord til deres? Vel, vi leser altså Bibelen og ber gjennom den, jeg syns kanskje det er noe pussig å bli kritisert for å gjøre dette. Hvor står det forresten i Bibelen at man ikke kan be skrevne bønner? Gav ikke Jesus oss Fader vår, en fats formulert bønn, for at vi skal kunne be den i tillit til at Gud hører? For øvrig er Salmenes bok den boka i Bibelen Jesus selv oftest siterte.

2.I fortalen til Salmenes bok sier Martin Luther: ”Så er det da slik at Salmenes bok er blitt alle troendes bok og at enhver, i hvilken stilling han enn er i, av dette lille skrift kan hente vers eller hele salmer som passer nettopp for ham og som synes å være satt der nettopp for hans skyld.” Kanskje man i pinsekirken heller ikke kan være enig med Luther?

3.Det kommer tydelig fram at de som kritiserer katolikker og andre for å bruke skrevne bønner mener at man ”stivner” i bestemte ”former”, når man ber skrevne bønner. Tror dere selv at dere er så nyskapende og originale at det dere sier i deres bønner ikke har vært tenkt og bedt mange ganger før? Og tror dere virkelig ikke at noen før dere har hatt evnen til å formulere bønner om de aller viktigste og dypeste sider ved menneskelivet – problemer, utfordringer og gleder? Selv gleder jeg meg ofte over å finne bønner som på kornet forklarer det jeg selv vil be Gud om. Og jeg har ingen følelse i det hele tatt av at det er mindre følt når jeg ber sammen med noen i en skrevet tekst, enn når jeg kan be sammen med andre i fri bønn, som vi også gjør i kirken vår, forresten – eller alene.

4.Jeg syns det er pussig at en del fra de lavkirkelige bevegelsene er så utrolig kritiske til alt katolsk at de til og med må kritisere tidebønnene. Jeg kritiserer ingen for å be fritt, og håper ingen kristne noe sted lar være å samtale med Gud i sitt indre i den stille bønnen. Alle som kjenner noe til klosterlivets innretning vet at man der selvsagt ber på alle mulige forskjellige måter, men de skrevne bønnene danner et godt fundament, om man vil, der svært mange viktige bønne-emner nevnes, slik at de ikke blir glemt, og der ropene til Gud er så mangfoldige som altså Bibelen selv kan komme med dem.

5.Kleppa, som er intervjuet i sakens anledning, er bekymret for at ”det personlige engasjementet i bønnen kan forsvinne”. Har Kleppa innsikt i andre mennesker sjeleliv? Kan han virkelig uttale seg om slikt, og kan man kalle dette ydmykt og med innlevelse å forsøke å forstå andre? Jeg syns ikke dette er bra tale av kristne om kristne. Jeg ser med interesse fram til svar på mine spørsmål!

Gro Mørkved, medlem i St. Mikael og alle de helliges menighet i Fredrikstad. Innlegget stod på trykk i Dagen mandag 4. februar.

Advertisements

3 thoughts on “Om tidebønn: Innlegg i Dagen

  1. Tusen takk, Gro. Ditt tydelige og aktuelle innlegg om tidebønnpraksis gledet meg veldig.Mitt inntrykk er at tidebønnpraksis er på frammarsj i flere kirkesamfunn, at noen setter spørsmålstegn med dette og ser det som en fare, er underlig og ikke til å forstå. Jeg støtter ditt innlegg fullt og helt.

  2. «Dei heldt seg trufast til læra frå apostlane, til fellesskapet, brødsbrytinga og BØNENE… » ( Ap.gj. 2. 42)

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s