Biskop Roald Nikolai og sokneprest Asle Dingstad sammen med resten av menigheten under velsignelsen.

Juledag velsignet biskop Roald Nikolai fire nye ikoner til alterpartiet i kirken. Ikonene som er malt av Ole Grant Svele på bestilling fra menigheten, fremstiller Kristus Allherskeren, Ømhetens Moder, Johannes Døperen samt apostlene Peter og Paulus som omfavner hverandre med en velsignende Kristus over i et himmelsegment. Det siste ikonet viser til Apostelmøtet i Antiokia, og er et forbilde på å løse uenighet i kirken gjennom broderlig kjærlighet, med Kristi velsignelse og ledet av Den Hellige Ånd.

Ikonene er malt i eggtempera, bakgrunnen er belagt med “Imitation Gold Leaf” og glorien er belagt med ekte bladgull.


Johannes Døperen (ikon: Ole Grant Svele)

For bilder av de resterende ikonene, gå til denne adressen: http://www.flickr.com/photos/nordiskkatolsk/tags/ikoner/show/

Ellers benyttet en rekke menighetens medlemmer anledningen til å få sine husikoner velsignet.

About these ads