Dorotheus´ ord til karrieremenneske

Det er sommar og Dagens Næringsliv melder om at det er høgsesong for å tenkja gjennom karriere og yrkesliv. Ein får jobben litt på avstand, og det kan vera lett å falla i tankar som: Er det dette eg vil bruka resten av livet mitt på? Det kan vera viktig nok å avklara – for kristne må jobben til dømes ikkje kollidera med samvitet. (I Oldkyrkja var dette jamvel fast praksis at visse yrke ikkje let seg kombinera med kristent liv). Men i tillegg til det, har ørkenfaderen Dorotheus av Gaza (500-talet) noko viktig å seia oss når det gjeld arbeidslivet, om ein så er kjøpmann, bonde eller sjukepleiar.

Siste nummer av Strek presenterer for første gong på norsk nokre gullkorn frå abbeden, som blir rekna for heilag både i aust og vest. Per Rönnegård, som har teke doktorgraden i teologi rundt ørkenfedranes bruk av Bibelen, skriv om St. Dorotheus sitt syn på det å arbeida. Eit sentralt poeng er at same kva ein gjer eller blir sett til å gjera, må ein ta vare på sinnelaget sitt. (Jf. Ordspr. 4,23: Ta vare på hjartet framfor alt, for livet går ut frå det.)

«I alt man gjør: den gode, indre holdningen. Hans tanker står i krass kontrast til de verdiene som vi ofte styres av i dag: Vi skal være så effektive og produktive at hovedsaken blir å få tingene gjort, ikke hva de gjør med oss og med andre. Dorotheus mener det er motsatt, og poengterer det på en tilspisset, matematisk måte:

«Når dere gjør noe, og hvis dere vil gjøre det fullkomment og fullstendig, må dere anstrenge dere i utførelsen, noe som utgjør en åttedel. Dere må også bevare deres eget sinnelag, som tilsvarer sju åttedeler. Hvis det man utfører, fører til at man blir dratt med av saken i en slik grad at man bryter et bud og skader seg selv eller påfører andre skade, er det ikke bra; man mister jo sju åttedeler for å beholde én.

Når dere ser at noen handler slik, har han ikke en rett forståelse av arbeidet han utfører. For enten er han ærekjær, eller så er det for å å ville være andre til lags når han trassig driver på og plager seg selv og sin neste, for å siden å få høre om seg selv at ingen kunne ha gjort det bedre. Oi, oi, oi! Hvilket heltemot! Nei, brødre, dette er ingen vinning, det er rent tap, helt ødeleggende. Ja, for min del vil jeg si det slik: Hvis jeg sender noen av dere ut på et oppdrag, og han havner i en krangel eller noe annet skadelig, så la ham avbryte oppdraget. For dere skal aldri skade dere selv eller noen annen. La heller oppdraget ligge – for alt i verden!

(…) For som jeg har sagt tusen ganger, er det bedre at oppdraget løses slik behovene i situasjonen krever, enn at det gjennom deres stahet og selvhevdelse går slik går slik dere selv ønsker, og dermed mister de sju åttedelene – også i de tilfellene der det virker fornuftig å jage på og presse hverandre. Utgangspunktet er at vi arbeider fordi det er til nytte for oss. Men hvilken nytte har vi av det om vi ikke er ydmyke mot hverandre? Vi skaper tvert imot uro og gjør det trangt for hverandre. Dere vet også hva noen sier Ørkenfedrenes tankespråk: «Fra vår neste kommer livet og fra vår neste kommer døden.»

Dorotheus har ei eiga evne til å treffa moderne menneske med bodskapen sin. Han har vore klosterpensum både hjå katolske og ortodokse munkar i hundreår. Dorotheus av Gaza er også den første som siterer den definitive ørkenklassikaren «Ørkenfedrenes tankespråk» (Apophtegmata Patrum) frå 300-talet.

Øystein Lid

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s