Pinsestemne i Ålesund

Det nordisk-katolske pinsestemnet i Ålesund blei avslutta med messe i St. Olav kyrkje i dag. Som ein kan sjå av biletet har stemnet i høgste grad involvert borna i gudstenestefeiringane og bønene. Fyldig dekning av stemnet kan ein truleg venta seg i diverse kanalar – mellom anna Sta. Sunniva kyrkjeblad som kjem på fredag. Men no vil me berre seia takk til vertskapet i St. Olav misjon og til alle som var med å gjera stemnet så bra for både vaksne og born! Vår dotter greier ikkje venta til neste NKK-stemne, Olsokstemnet i Trondheim i slutten av juli…

1 thought on “Pinsestemne i Ålesund

  1. «Come Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit and they shall be created. And You shall renew the face of the earth.

    «O, God, who by the light of the Holy Spirit, did instruct the hearts of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolations, Through Christ Our Lord, Amen.»

    Kom Hellige Ånd, fylle hjertene til din trofaste og tenne på dem brannen i din kjærlighet. Send ut din Ånd, og de ​​skal opprettes. Og du skal fornye jordens overflate.

    O, Gud, som i lyset av den Hellige Ånd, gjorde instruere hjertene til de troende, gi at av den samme Hellige Ånd kan vi være virkelig klokt og stadig nyte Hans trøst, gjennom Kristus, vår Herre, Amen.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s