Kor lenge skal ei preik vara?

Les Vårt Land sitt intervju med biskop Flemestad om saka.

Er det som Treskjegg i J.R.R. Tolkiens epos Ringenes Herre seier, at ein ikkje bør seia noko dersom det ikkje er verdt å bruka lang tid på å seia det? Eller er det tvert i mot best å vera kortfatta. Vår tid er jo prega av veldig mange ord, og kanskje folk er leie av alt pratet – ein del vil truleg heller erfara ein heilag røyndom gjennom alt i messa som er av Guds rike – heller enn å høyra lange og teoretiske utlegningar. Biskop Roald Nikolai Flemestad meiner i alle fall at 5 minutt er nok for å få sagt det ein vil i preika. Les saka i Vårt Land og køyr debatt!

Advertisements