Vik bak meg, Satan!

Fra den tid begynte Jesus å gi sine disipler til kjenne at han skulde gå til Jerusalem og lide meget av de eldste og yppersteprestene og de skriftlærde, og slåes ihjel, og opstå på den tredje dag.22 Da tok Peter ham til side og begynte å irettesette ham og sa: Gud fri dig, Herre! dette må ingenlunde vederfares dig!23 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall.

Hovedtemaet på første søndag i faste er kampen mot fristelsen, eller rettere sagt: mot Fristeren. Vi hører at Jesus utsettes for fristelse. I 1.rekkes tekst er det djevelen selv Jesus fristes av, Han tilbys all verdens rikdom og makt mot å falle ned og tilbe Satan. Men i dagens tekst er det Peter som frister Jesus. Eller er det det? Nei, han fristes av Satan selv. Peter er bare djevelens redskap.

Det første som står skrevet om djevelen i Bibelen – da vi møter ham i en slanges skikkelse i Edens have- det er at han er listig, listigere enn alle andre skapninger. Og noe av det listigste han kan gjøre er å komme i en venns skikkelse; velmenende og omsorgsfull, slik han her frister Jesus gjennom Peter.

Og det er i realiteten det samme han frister Jesus til som i ørkenen. I ørkenen ble Jesus tilbudt å herske over all verden. Her blir han fristet til ikke å gjennomføre den tunge gangen til jerusalem, til Golgata og til kors og død. Istedet skal han, hvis Peter får viljen sin, gå inn i den populære oppfatningen av Messias-rollen, bli en jordisk konge som befrir jødefolket fra fremmedåket og styrer landet til en timelig og jordisk lykke.

Men å bli en slik Messias vil føre Jesus til fall. Det var ikke Hans oppdrag å gjøre Israel til en stor , mektig og lykkelig stat. Nei, teksten i dag begynner med at Jesus MÅ gå til Jerusalem. Det er Hans oppgave – å gå til Jerusalem og la seg henge opp på et kors. Han måtte det, for å frelse deg og meg. Og det er intet annet enn det Satan vil hindre. Bibelen sier jo at djevelen er drapsmann fra begynnelsen av, og kommer bare for å stjele og myrde og ødelegge. Uten Jeus lydighet, ja lydighet til døden på korset, ville Satan oppnådd dette: å slavebinde oss og for alltid frata oss livet.

Så alvorlig er det som Peter frister Ham til. Derfor kaller Jesus Peter for Satan.

Tenk, han kaller Peter for Satan. Like før dette skjer, i samme kapitel, er det jo at Jesus spør disiplene hvem de tror Han er. Og Peter svarer «Du er Messias, den lovede Guds sønn».

Og Jesus roser Peter ved å kalle Ham en klippe.

Også nå, i dagens evangelium, blir Peter egentlig kalt en klippe. Men idag er han en klippe til fall. «Du vil føre meg til fall», sier Jesus.

Har Peter forandret seg siden bare noen vers tidligere? Nei. Peter er den samme. Han vil jo Jesu beste. Han sier jo «Herre! Dette må ingenlunde vederfares deg». Men samtidig som Peter ved dette viser sin hengivenhet, så viser han også at han ikke forstår Guds vilje. Og dette er en livsfarlig kombinasjon. Og det er ikke bare Peter som blir rammet av den. Også vi blir det. Å, vi er så hengivne til Jesus, å vi har Jesus så kjær, men samtidig tror vi, akkurat som Peter, at vi vet bedre enn Jesus.

Og kanskje er det nettopp derfor dette er første fastesøndags tekst. Mange kan spørre seg: hvorfor skal man pine og plage seg selv med for lite mat og gå sulten til sengs i fastetiden? Hva tjener Gud og mine medmennesker på det? Men Guds ord ber oss om å be og faste, og da skal ikke vi tro at vi vet bedre enn Guds ord og Kirken. For dette er kanskje den største fristelsen vi møter, ikke bare i fastetiden, men ellers i livet også, at vi tror vi kjenner Guds vilje bedre enn Gud selv. Så vi får, hvor ydmykende det enn kan være, identifisere oss med Peter og ta imot Jesu skarpe irettesettelse. Og vi skal fortsette som Peter; ta imot irettesettelsen men likevel følge Jesus på korsveien. For vi skal huske at til tross for Peters mange svakheter, så hadde Jesus utvalgt ham til å bli frelst og til å bli apostel. Akkurat slik som Han har utvalgt oss. Jesus elsket Peter og førte ham frem til det målet Han hadde satt for ham. Akkurat slik han elsker oss, akkurat slik Han har et mål for våre liv, nemlig at vi skal bli frelst og få være hos Ham i all evighet. Og Han sparte ikke noe i sin kamp for å oppnå dette, ikke engang sitt eget liv og dyrebare blod.

«Hvor Gud meg fører, er i tro og håp mitt hjerte stille; I meg hans egen kraft vil bo , Hva kan meg fra ham skille? Thi fatter jeg et trøstig mot, Guds vei den er dog alltid god, Ja visst; den aller beste»

Ære være Faderen og Sønnen og Den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud, fra evighet og til evighet. Amen!

(Preken første søndag i faste 2012, st. Justin martyr misjon i Trondheim)

Advertisements

1 thought on “Vik bak meg, Satan!

  1. Ja, det stiller mange postmoderne forfattere med Dan Brown i spissen alldeles i skammekroken: Skulle liksom kirken ha holdt unna bøker som var kompromitterende?

    Eller:
    Hva med et evangelium som fremstiller den tilkommende Herrens nestkommanderende som SATAN? Hva sier det om Herren (etter menneskelig målestokk)? Hvilke lederprinsipper!? Hvilken dømmekraft!? Hvilken personalpolitikk!? Hvilken fanatisk hysteria!

    Denne bok burde vært gjemt bort for 2000 år siden….. det er pinling, ikke?

    Verden vil bedras!

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s