SAMVITTIGHETSFRIHETEN MÅ RESPEKTERES!

I St. Mikael og alle de helliges menighet i Fredrikstad ble det under kirkekaffen søndag 19. februar tatt initiativ for å støtte fastlegene i deres kamp for samvittighetsfriheten. Resultatet ble den økumeniske uttalelsen nedenfor:

SAMVITTIGHETSFRIHETEN MÅ RESPEKTERES!

Ved å skjelne mellom «hva Guds er, og hva keiserens er», har kristentroen en gang for alle avvist tanken om en kristen stat. Skillet innebærer at kristne ikke er avhengige av et spesielt politisk system for å kunne leve som troende. Følgelig kan vi godta at de politiske institusjonene følger sin egen logikk innenfor rammen av rettssamfunnet. Ikke desto mindre gis det moralske og religiøse sannheter som er overordnet den alminnelige politiske prosess. Menneskerettighetene er der for å hindre at staten og folkeflertallet går ut over sine grenser.

Religionsfriheten er en av disse grunnleggende menneskerettighetene som tjener til å sikre borgerne et frihetsrom hvor de kan leve ifølge sin samvittighet uten å riskere å bli utsatt for tvang eller det som verre er fra staten og samfunnet.

Spørsmålet om fastlegenes reservasjonsrett i abortsaken setter rettsstaten på prøve. Både for kristne og ikke-kristne reiser abortsaken grunnleggende moralske spørsmål vedrørende fosterets rett til liv. Ved å anerkjenne samvittighetsfrihet for helsepersonell har lovgivere og helsemyndigheter til nå respektert et visst frihetsrom for dem som har etiske motforestillinger mot provosert abort.

Når regjeringen nå vil gripe inn overfor fastlegenes reservasjonsrett ved å underkjenne samvittighetsfriheten, får det til følge at religionsfriheten gjenstår som statens frihet fra religionen i stedet for religionens frihet fra statsmakten. Derved trues samfunnet av en total politisering av det offentlige rom. Demokratiet viser både sin berettigelse og sin styrke ved hvordan makthaverne forholder seg til minoritetene i samfunnet.

På denne bakgrunn er det nødvendig for kristne kirker og organisasjoner å støtte fastlegenes sak. Dersom samvittighetsfriheten ikke respekteres, blir borgerens frihet en fiksjon.

Jan Bygstad, prest i DELK
Roald Flemestad, biskop i Den nordisk-katolske kirke
Maria Elizabeth Fongen, leder av det katolske Familiesenteret, i permisjon
Reidar Paulsen, leder av Doulos-nettverket

Advertisements

1 thought on “SAMVITTIGHETSFRIHETEN MÅ RESPEKTERES!

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s