Mot vonde tankar

Å fasta er eit middel for å oppnå eit mål – nemleg å fornya trua si, ved å omvenda seg, og igjen leva for Gud og nesten. Alexander Schmemann seier ein stad at det åndelege målet med fasten er “bønn, tysthet, en indre sinnsstemning, et forsøk på å være kjærlighetsfull, vennlig, ja – med ett ord: åndelig”. Ein kan også seia at det er å venda seg bort frå synda. I dag leste eg ei side i “Ord frå Athos” (mao. fjellet i Hellas der det bur munkar), som handlar om ein kan koma synda i forkjøpet. For før ein syndar har ei spire til synda fått veksa – og denne bør lukast ut så snart ein merkar ho:

Vi må først og fremst kjempe mot de onde tanker; synden tar sin begynnelse først når vi gir etter for dem. Bønnen hjelper oss til å ta det onde ved roten, så snart det – ofte umerkelig – frister vår frihet. Jesu Navn er den klippe hvorpå vi skal knuse de onde tankene straks de melder seg i vårt sinn.

Når din ånd og ditt hjerte blir bitt av onde tanker, og du føler at lidenskapen allerede er i ferd med å stige opp i deg – enten det nå er frykt eller begjær – da skal du flykte som israelittene, da de ble bitt i ørkenen. Se på den kobberslangen som Moses hadde reist opp på fjellet (4. Mos. 21,8), fest ditt blikk på den korsfestede Jesus Kristus, «så skal du bli helbredet fra de åndelige slangers gift i ditt hjerte».
Hør hva en av våre Fedre sier om dette: «Når noen gjør narr av deg, skal du se på Jesus. Han er også blitt vanæret for din skyld, ja, han ble behandlet som en demon. Dersom du blir ringeaktet, skal du feste ditt blikk på din Frelser da han ble spyttet i ansiktet Dersom du blir bitt av en forfengelig tanke, skal du huske dette ordet: «Når dere har gjort alt dere har fått befaling om, skal dere si: Vi er unyttige tjenere, vi har bare gjort hva vi var skyldige å gjøre’» (Luk. 17,10).

Dersom du blir fristet til å se ned på din bror fordi han er svak og syndig, skal du feste ditt blikk på ham som viste større omsorg for synderne, tollerne og horene enn for de rettferdige som ikke trengte til omvendelse. Når du er plaget av kjødelige begjær, eller føler avsky for den måten vi lever på, skal du feste ditt blikk på Jesus, troens opphavsmann og fullender, han som «selv gav avkall på den glede som forestod ham, og i stedet utholdt korset, uten å bry seg om vanæren som fulgte det; og nå har han tatt sete til høyre for Guds trone» (Hebr. 12,2). La ditt blikk bestandig være festet på korset, og på Hans herlighet som bor i ditt hjerte. Da skal slangenes gift miste sin kraft, og din Guds lys skal skinne i din sjels innerste avkroker.

Vår tanke er særdeles bevegelig, og derfor desto vanskeligere å styre. Evagrius Ponticus deler de onde tanker opp i åtte hovedgrupper: grådighet, kjødets lyst, pengekjærhet, vemod, sinne, lede, forfengelighet og hovmod. «Det avhenger ikke av oss hvorvidt alle disse tanker plager sjelen eller ikke. Derimot kan vi selv bestemme om de skal få bli værende der og sette lidenskapen i bevegelse,» sier han. Gransk deg selv i forhold til disse åtte punkter, og legg merke til hvorledes tankene fødes i deg, hvorledes de vil ta fra deg freden og få deg til å glemme Gud.

Våre Fedre gikk dypere i sin menneskekunnskap enn de moderne psykologer. De så ondskapens og sykdommens rot i det at vår frihet gir etter for de onde tanker. Deres livskunst bestod i å oppdra menneskets frihet. De ville at menneskene skulle ha «det sinnelag som var i Kristus Jesus»; de kastet ikke bort tiden med å analysere den tidligste barndom, men sa til mennesket: «Idag elsker Gud deg, slik som du er. Dersom du vil, kan du begynne et annet liv, bli et nytt menneske, i din Skapers bilde og lignelse. Gå inn til ditt hjertes slagmark, hold deg der og vær tapper i striden, så skal du få fred. Gud er med deg, din sykdom er helbredet. Synd ikke mer, for noe verre kunne ramme deg.»

«Det er fra hjertet alt sammen kommer: onde tanker, mord, utukt og utroskap, tyveri, falske beskyldninger og spottende snakk» (Matt. 15,19). Der ser du hvor det ondes årsak ligger ifølge Evangeliet. Å rense hjertet er derfor den største tjeneste vi kan gjøre menneskeheten. Og den som tar opp denne kampen, han har det håp som ligger i Jesu lafte om salighet: «Salige er de rene av hjertet, de skal se Gud.»

Jean-Yves Leloup, Ord fra Athos

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s