Eksisterer Gud?

Dette spørsmålet virker kanskje som et spørsmål som handler om å tro på Gud eller ikke tro på Gud. For å slå det fast med en gang – jeg tror på Gud og at Jesus har vist meg hvem Gud er. Jeg er sogar en dedikert kristen, som praktiserer troen så godt jeg kan.

Likevel; jeg lurer på om spørsmålet «Eksisterer Gud?» egentlig er et narrespørsmål, på linje med det klassiske «Kan Gud skape en så stor stein han ikke selv kan løfte den?» For begge disse typer spørsmål, målbærer en overbevisning om at menneskets egen tanke kan sette Gud på linje med andre ting som eksisterer, og språklig behandle og tenke om Ham slik vi tenker om hvasomhelst annet her i verden. Hvis vi sier at «Gud eksisterer», så kan han også bevises, slik som vi beviser eksistensen til andre ting her i verden.

Problemet er at mennesket ikke har denne makten over Gud, verken til å bevise eller avkrefte. Som tilsvar på alle våre gudsbevis kan ateisten erklære så kjekt at «Gud er død» og at «Gud bare er et speilbilde av menneskets egne tanker» osv… Men den levende Gud, Den helt andre, denne Gud kan ikke noen ateist ærklære for død, nettopp fordi vi ikke har verktøyet for å destruere den Gud som er utenfor vår rekkevidde – utenfor språket, utenfor tanken.

Tilbake til utgangspunktet: Eksisterer Gud? For meg er spørsmålet irrelevant. Eksistens er et menneskelig begrep. Det at det finnes en kristen praksis og tradisjon som forkynner at Jesus er kommet til verden for å frelse oss og at Jesus viser hvem Gud er gjennom sine handlinger, er nok: «Din nåde er meg nok». Når kun Jesus er vår vei, vår sannhet, vårt liv, da kan vi overbevise også andre om at Kirken er troverdig. Ikke gjennom språklige beviser for eksistens, men gjennom å leve i den nåde vi har fått, midt i denne verdens forvirrende mangfold av meninger og sannheter. Det å leve som kristen er en misjon i seg selv, for Kristus-lyset skinner gjennom hver den som hører til hos Ham.

Fr. Johannes Hvaal Solberg, prest i Trondheim

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s