Den forfulgte Treholt

I følge politisk religiøs tro, så viser vitenskapen og evolusjonslæren at mennesker kan skape et forhåndsbestemt, harmonisk og fullkomment samfunn. Radikale politiskreligiøse trosfeller vil ha Norge til å bekrefte at Treholt simpelthen ble forfulgt og fordømt for sin radikalt opplyste politisk messianisme. Kampen om sannheten i maktens virkelighetsnærhet dreier seg i dag om at Arne Treholt for 25 år siden ble forfulgt og fordømt fordi han strebet etter det fullkomne samfunnet. Vinklingene i den nye gjennomgangen er at: Treholt led martyriet, i den gode intensjonens tjeneste.

Forsøket på omkamp i Treholtsaken viser at dette dreier seg om den vedvarende kampen om den egentlige sannheten. Treholts våpendragere vil ha oss til å mene at det ikke var Treholts egne feilsteg, men at det var (og er,) samfunnets ufullkommenhet som dømte Treholt. ”Tonen fra riksadvokaten er en ovenfra-og-ned-holdning og et uttrykk for maktarroganse” sier Norges storspion Treholt som fortsetter: ”Selv 20 år etter at jeg slapp ut fra fengselscella, er det ingen vilje til selvransakelse eller ydmykhet fra påtalemaktens side.” At den landsviksdømte fordømmer makten i landet er viser nettopp svikerens natur. Politikktroens absurde dragning hen mot det fullkomne samfunnet avslører et fullstendig forvrengt virkelighetsbilde der svart blir hvitt og hvitt blir svart for ”lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det” (Joh 1:5)

I den gode kristne tanke blir på sett og vis synderen til helten, men synderen er ikke selve offeret. Verdens eneste offer er Jesus. Likevel, det kristne virkelighetsnære svaret på at Treholt ble forfulgt og fordømt, er naturligvis at: ondskap alltid angriper, angriper fra innsiden og utsiden, samtidig er kreftene av det gode også alltid til stede. Det er en tendens til fremme at Jesus i Galilea hadde kunngjort nåde uten betingelser, absolutt betingelseløs, derfor også uten bot, slik nåde, uten menneskelig forhåndsbetingelser. Men tilgivelse erstatter ikke rettferdighet. I en kristen klartekst, trenger vi å lære igjen og igjen, nøyaktig dette vesentlige: omvendelse; bønn; bot og de teologiske dyder. Dette er ikke et spørsmål om et påstått plantet pengebevis. Treholts egen forklaring om at han var en slags ”privatpraktiserende utenriksminister” ble beskrevet som grensende til stormannsgalskap i dommen der han ble dømt til 20 års fengsel for landsvik og spionasje til fordel for Sovjetunionen og Irak.

Forfølgelsen av Treholt kom ikke fra fiender utenfra, men ble født inni han selv. På samme måten forfølges nasjonen Norge ikke fra fiender utenfra, men av fiendtlige krefter inne i oss selv. I Treholtsaken kan vi se det felles tankegods som Norges gamle og nye samfunnsfiender har: Lengselen etter det fullkomne samfunnet er den totalitære lengsel slik denne har kommet til uttrykk i kommunisme, fascisme, nazisme og islamisme.

Advertisements

9 thoughts on “Den forfulgte Treholt

 1. Dette var spennande lesnad, men tru om Arne Treholt vil kjenne seg igjen i denne framstillinga av saka mot han? Enn om han var ein nyttig «idiot» og ei lita brikke i det store spelet? Når det gjeld sanninga både i denne og andre saker, er det vel berre Den allvitande som kjenner den… Og den endelege dommen tilhøyrer Han…

 2. Heller ikkje kristne kan seie seg frie frå det å ville skape eit fredsrike på jord. Eit døme er den tyske byen Münster som ei ytterleggåande gruppe av anabaptistar inntok i 1534 og forsøkte å gjere til «det nye Jerusalem». Dei jaga og drap dei som ikkje ville la seg omvende eller var usamde i læra deira. Det endte med forferding…

 3. Ortodoks kristendom viser veien til Nåden. Bot er nåde; det er en nåde at vi ser vår synd, det er en nåde at vi vet vi trenger fornyelse, endring, en forandring av oss selv.

  Bot, å være i stand til å gjøre bot, er nådens gave.

  Vi Kristne, selv I nyere tid, ofte har unngått ordet bot, det virker for hardt for oss.

  Men alltid, under angrep fra verden som snakker til oss om våre synder, ser vi at å være i stand til å gjøre bot er nåde.

  Og vi ser at det er nødvendig å gjøre bot, altså det: å vedkjenne seg gale i livet og levnet vårt; åpne seg for tilgivelse; forberede oss selv for tilgivelse; tillate oss selv å ble omformet.

  Smertensgangen med bot, med renselse, med omdanning, denne smertensgangen er nåde, fordi den er fornyelse, det er verket av hellig medlidenhet.

 4. Vi lever ikke i et teokrati, men i et rettssamfunn der et hvert menneske er fri til å utøve sin religion. Jeg synes det er ubehagelig at man blander rettsvesenets riktige eller uriktige dommer med den personlige og for så vidt forpliktende for en kristen, botsgangen. De er to uforenlige størrelser etter min mening.
  Saken om Treholdt handler vel om rettsapparatet har opptrådt samvittighetsfullt og sant, og dermed om han har fått en rettferdig dom??

 5. Ondskapen med svik og bedrag av folk og land er ubehagelig. Men Kirken kan av hellig medlidenhet vise nåden i den rettferdige dommen Treholt fikk for 25 år siden.

 6. Igjen, spørsmålet som er oppe til fornyet debatt/ rettsbehandling, er om dommen var rettferdig etter lovens spilleregler, eller ikke. Så er det vel opp til Treholdt selv å søke/ ikke søke kirkens nådesformidling eller ikke?

 7. Jo nettopp, saken er først og sist Treholt sitt eget problem. Men som aktiv landsviker ble Treholt en samfunnsfiende som måtte stoppes med den rettferdige dommen han fikk. Hverken Treholt eller andre samfunnsfiender vil få Kirkens støtte i landsvik mot Norge. Tvertimot Kirken vil hjelpe synderen i å finne nåden i sin botsgang, på frelsesveien…

 8. Menneskeleg og juridisk sett, finst det rettferdige dommar?
  Det er berre Han som kjenner alle ting og som ingenting er skjult for, som er i stand til å felle rettferdige dommar. Og Hans domstol skal vi alle fram for…

 9. Jeg ser poenget ditt, men det gjør meg bare mer sikker på at alt det vi kan håpe på i rettferdighetens navn her nede i jammerdalen, er et oppegående, fritt og uhildet rettssystem som kan skifte retten så godt det lar seg gjøre mellom oss. Og ærlig talt, alternativet er vel noe sånt som Khommeini med kritelig kappe. Nei takk til det!!!

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s