En liten apologi for tilsigelsesordene

«Den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, som nå har gitt oss sitt hellige legeme og blod, hvormed han har gjort fyldest for alle våre synder, han styrke og oppholde oss derved i en sann tro til det evige liv. Fred være med dere!»

Hvis vi i Den nordisk-katolske kirke tar mål av oss for å bevare «det beste i den lutherske arv», så kommer vi ikke utenom de såkalte tilsigelsesordene. Tilsigelseordene, som kommer etter kommunionen og før takkebønnen, er valgfritt i Den nordisk-katolske kirkes liturgi. Hvis noen vil kunne argumentere med at tilsigelsesordene er gjentagelse av hva som allerede er sagt i selve nattverdsliturgien, så er dette nettopp poenget; de oppsummerer på en god måte kjernen i den kristne tro og messeoffertanken i liturgien. For det første bekjennes Jesus Kristus som den korsfestede og oppstandne, og det er hans oppstandne legeme vi får motta i nattverden. For det andre sies det at dette legeme er gitt oss «nå», dvs hans offer er nærværende for oss i hver nattverdfeiring. For det tredje er det legeme som han nå har gitt, det samme legeme han har gjort opp vår skyld og synd med. På samme måte bærer det legeme vi har mottatt seieren i seg ved at Hans konkrete nærvær styrker og oppholder oss. Dette gir oss Guds fred.

Når vi inkluderer tilsigelsesordene i en katolsk liturgisk sammenheng synes jeg de på en god måte får frem hva messeofferet er, og hvordan Jesus er nær de troende i den hellige nattverd.

Advertisements

2 thoughts on “En liten apologi for tilsigelsesordene

  1. Dersom en ville flytte det vesle ordet «nå» då ville den katolske læren komme endda betre fram. Då ville ordene lyde: «… Jesus Kristus, som har gitt oss sitt hellige legeme og blod, hvormed han nå har gjort fyldest…»

    Men ellers er jeg fullkommen enig og kan bare si at et forsvare for disse ordene er en virkelig bra ting.

  2. For meg er desse orda (Om enn ørlite anneleis) kanskje det største høgdepunktet i ei gudstenestefeiring. Trådane i nattverden og heile trua vert samla i eitt utsegn. Det oppsummerer og gjev styrke for vidare kristenliv.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s