Offer vs. helt

I Spjelkavik Kirke har Håkon Bleken en fantastisk flott formidling av bibelhistorie i 96 glassmalerier. Etter glassmaleriet av Kristi Korsfestelse så fortsetter Håkon Bleken glassmaleriserien med en mørk visjon i presentasjonen av en troskyldig foran eksekusjonspelotongen. Som Kristus, så Hans etterfølgere – det umiddelbare budskapet er at Kristi etterfølgelse – er å la seg henrette… Dette er enten absurd teater eller så er det absolutt virkelighet.  Hva er dette?

I et forsøk på å forstå Blekens visjon i denne ene glassrubrikken, kan vi gå til revolusjonens Frankrike. I denne tids Opplyste verden var Gud erstattet med Staten og fellesskapets politiske idealer var et Kristus substitutt.  Heroisk kunst var på moten og politiske ledere ble portrettert etter mønster av kirkekunstens helgenbilder. Dette var virkemidler for å få folk til tro på Fremskrittet og lyde statens ledere. Snart endte revolusjonen i kaos. Napoleon Bonaparte tok i coup d’etat i 1799 kontroll over post-revolsjonære Frankrike, og som den nye Julius Cæsar erklærte han seg Keiser. På høyden av sin makt inkluderte Napoleons imperium Frankriket, Belgia, Luxemburg, Nederlandene, Tyskland, Italia, Spania, og mye av Nord-Afrika og den Nære Østen. Vi kan se litt på Spania. Tidlig i det nye århundre ble den spanske Kong Karl IV overbevist om at Storbritannia som tidligere hadde fravristet Spania kontroll over verdenshavene, nå også ville invadere sin historiske fiende. Spania hadde sunket i makt og velstand siden det 16. århundre og ikke hengt med på den nye revolusjon i vitenskap, filosofi og industri som på denne tiden endret Nordvest Europa. Spanske intellektuelle håpet at Frankriket ville dytte sin moderne Opplysnings kultur på et Spania som utkonkurrert slikket sine sår i en ”tilbake til jorden” kultur.

En intellektuell som ønsket de franske velkommen var Francisco de Goya (1746-1828) førstemaleren til den Spanske kong Karl IV. Men kongens svake vurderingsevne skulle gjøre denne flotte malerposten kortvarig. Kronens defensive respons var katastrofal. Karl bad Napoleon Bonaparte om å bringe sine tropper til Spansk jord for å stå ham til hjelp mot Storbritannia, deres felles fiende. Fransken oppfattet Kong Karl troskyldige forespørsel som en erkjennelse av svakhet og han beslagla Spania! Til slutt var det Napoleons bror Jose I Bonaparte og ikke Englenderne som erstattet Karl på den Spanske tronen. Den 2. mai, 1808, ble en fransk soldat skutt død i Madrid. Den franske responsen var rask, brutal og vilt overproporsjonert. Neste dag den tredje mai, samlet Napoleons tropper sammen et stort antall uskyldige sivile, og skjøt hver og en. Først etter at Napoleon mistet makten i 1814 kunne Goya uttrykke sin bitre skuffelse i maleriet, Den tredje mai, 1808, Skuddene ved Principio fjellet utenfor Madrid. Goja avbilder denne nifse senen på en fremragende måte ved en på sin tid helt ny binding av form og innhold.

I kontrast til de bønnfallende og skrekkslagne som skal henrettes, står en ung mann i hvitt og gult med armene opp i front mot fienden. Offerets uttrykk er mektig og på samme tid skjørt. Men Goya innsetter denne figuren med en enda større betydning. Mens det ved første øyekast kan se ut som figurens løftede armer er en slags aktiv overgivelse, så mimer Goya Kristus på korset. Goya har rollebesatt denne massakren som et martyrium der skaleringene er en nyblanding i kunstens historie. Han bryter ikke bare tradisjonell avbilding av krig og sin tids heroiske kunst konvensjon, men avviker også fra alle tidligere tiders Kristen kunst tradisjon. Maleriet er det første og største i den moderne tid som kan kalles revolusjonær i enhver forståelse av ordet, i stil, i utforming, i motiv, i intensjon og i visjon. Opplysningstidens avkristningsprosjekt gikk altså fra først å utpeke samfunnsledere til gudelige til å ende opp med å gudeliggjøre samfunnstaperne. Hva dette vitner om er at all kunst etter Barokkens slutt ca år 1660 er utrygg i sine visjonære retninger. Men moderne kunst behøver ikke være håpløs som sann Kristen forståelse. De Barokke mestrene lagde obskure bilder og brukte skarp lyskilde til å belyse kjernen i budskapet. Lys er ikke bare viktig i glassmaleri det er helt avgjørende.

Dette lyset er enten den søte eller den bitre kjernen i billedet. Til og med Barokken er Lyset alltid den evige Gud og Guds sødme, men senere symboliserer lyset vel så gjerne Opplysningen og en bitter vei til fremskrittet. Vi kan velge å se Håkon Blekens eksekusjonspelotongen som det absolutte krigsteater. – Det skytes og skytes – mennesker falle rundt deg. Du lever med at neste kule bærer ditt navn – eller en annens navn. Ditt liv dreier seg om å leve i troen på om du skal lide døden eller du skal leve livet. Dette gir seg utslag i at du begynner å se situasjonen utenfor deg selv. Du må lære å måtte stole på intuisjon, for du har ikke annet… så kalte Jesus ”Vil du bli hel” (Joh5:6b). Du følger Hans bud og lever i sødmen av Hans Lys.

1 thought on “Offer vs. helt

  1. Kjære diakon Ole!

    Takk for et like spennende som lærerikt bidrag! Det er i mine øyne særlig interessant at du påpeker hvordan Goya fremstiller sin hvite martyrskikkelse som en slags «kopi» av Kristus på korset. Så vidt jeg forstår uttrykker ikonografien simpelthen uttrykker at troen på fremskrittet nå skal erstatte kristendommens negative forståelse av menneskets som synder. Ikke Kristi blod, men revolusjonens døde helter skal bringe forløsningen, Derfor fremstilles martyrene for den gode sak etter mál av kirkens helgenbilder. Det er deres offer som skal forløse Menneskeheten fra fortidens repressive samfunnsformer. Den franske revolusjons «religiøse» ikonografi gjenfinner vi senere både i kommunismens og nazismens heroiserende kunst.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s