Rettferdig

St. Augustin skriver: hvis “rettferdighet er den dyd som gir hver enkelt sin rettighet… hvor, da, er rettferdigheten til mennesket, når han forlater den sanne Gud?” (Gudsstaten, XIX, 21). På Stortinget i dag fremstår Augustins spørsmålet som umiddelbart irrelevant, for rettferdighet dyrket på kristen-humanistisk grunn har jo fått den sosialdemokratisk folkedrakt ”Gjør din plikt, krev din rett”.

Dette klingende mantra er dannet med tankegods hentet fra Ulpian, en romersk jurist i det tredje århundre. Denne definisjonen er imidlertid for uklar til å spesifisere hva som er den enkeltes ”plikt & rett”. Selvfølgelig er materielle goder nyttige og nødvendige – faktisk opptok Jesus seg med å helbrede syke, brødfø folk som fulgte Ham og klart fordømte likegyldigheten som selv i dag tvinger hundrede av millioner inn i døden gjennom mangel på mat, vann og medisiner. Ut over det umiddelbare spørsmålet som gjelder mat og drikke, ligger den varige iver etter å plassere problemets kjerne utenfor seg selv.

Mange moderne ideologier er gjennomtrukket av den forutsetningen at fordi urettferdighet ”kommer utenfra”, så for at rettferdighet skal styre, er det tilstrekkelig å fjerne den utenforliggende årsaken som hindrer å oppnå rettferdighet.  Men ”rettsfordeling” yter ikke den menneskelige skapning sin fulle ”rettferdighet”. Det mennesket trenger aller mest kan ikke sikres med lov. For å kunne leve livet til fulle, trengs noe mer intimt som kun kan skjenkes som gave: fullkommen kjærlighet; omsluttende, god, ren og hellig.

Problemstillingen til Augustin skjønnes ut fra at: Gud er allmektig og rettferdig – samtidig som det er noe ondt rundt om i verden. På spørsmål om hva som er rent og hva som er urent, siterer Markus Jesus på at ”Ikke noe av det som kommer inn i mennesket utenfra, kan gjøre det urent. Men det som går ut av mennesket, det gjør mennesket urent” ”Det som går ut fra menneske det er urent” (Mar 7:15,20) Da er det relevant at også ondskap ligger i Guds hender, og derfor kan mennesket legge hele sin refleksjon i at ”Guds rettferdighet har blitt åpenbart gjennom troen på Jesus Kristus” (Rom3:21-22) I troen på Den Treenige Guden, er det håp om å stille menneskets tørst etter sannhet og rettferdighet.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s