Vestlandsk ekteskap?

Har nokon gjort seg tankar over det underlege at Indremisjonsforbundet (Vestlandske) no nyleg, same året som staten innførte ei ekteskapslov som avviklar alt som heiter kristent ekteskap, har søkt om og fått vigselsrett frå same staten? Det skjer medan elles truverdige trussamfunn set sin vigselsrett på vent. Men i Betlehem (for ein ironi) forsamlingshus i Bergen skal første DVI-vigsel bli føreteken like over nyttår!»

Advertisements

Apropos nyttårsforsett

Forholdet mellom tro og gjerninger er en hard nøtt å knekke i luthersk teologi. Da visse hyperlutherske retninger gjorde gjeldende at gode gjerninger er skadelige for troen, utformet den lutherske ortodoksi en avklaring av ekumenisk betydningen med forestillingen om «lovens tredje bruk». Vi leser i Konkordieformelen:

«For hos de troende er de gode gjerninger et «varsel om frelse» (Fil 1:28), når alt skjer av de rette grunner og med de rette formål. Det vil si når de skjer i den hensikt som Gud krever av de gjenfødte. Det er nemlig Guds vilje og uttrykkelige befaling at de troende skal gjøre gode gjerninger som Den Hellige Ånd virker i de troende. For Kristi skyld lar Gud disse gjerninger behage seg og lover dem en herlig belønning i dette og i det kommende liv.» (Sol. Dec. Art. IV)

Litt av en ansporing inn i det nye år!