Vestlandsk ekteskap?

Har nokon gjort seg tankar over det underlege at Indremisjonsforbundet (Vestlandske) no nyleg, same året som staten innførte ei ekteskapslov som avviklar alt som heiter kristent ekteskap, har søkt om og fått vigselsrett frå same staten? Det skjer medan elles truverdige trussamfunn set sin vigselsrett på vent. Men i Betlehem (for ein ironi) forsamlingshus i Bergen skal første DVI-vigsel bli føreteken like over nyttår!»

2 thoughts on “Vestlandsk ekteskap?

 1. Det kristne ekteskapet «meldes inn» i to innstanser, og begge er like viktige. Den første er inn mot det offentlige samfunn. Ekteskapet er ingen privatsak, og det SKAL registreres offentlig. Hvordan et samfunn velger å organisere dette, er faktisk av underordnet betydning. Det betyr IKKE at vi godtar den nåværende ekteskapslov, særlig fordi den frarøver barna rettigheten til å ha både mor og far. Men den må bekjempes gjennom de demokratiske kanaler vi har til rådighet, og vi vil slutte opp om alle initiativ i så måte. I mellomtiden er det under denne lov våre offentlige myndigheter i dag tilbyr registrering av inngåtte ekteskap, og da får vi rette oss etter det. Dersom vi frasier oss vigselsretten, må vi sende de gifteklare til byfogden, men innmeldt i statens ekteskapsregister blir de like fullt.

  Den andre instans er innfor Gud. Dersom ekteskapsløftet og liturgien blir utydelig, er vi med på å forføre mennesker ved å velsigne det Gud ikke kan velsigne. Men bygger vi derimot på Guds ord, vil vi vie menn og kvinner innenfor vårt lands lover. «For Gud er ikke uordens Gud, men freds Gud.» (1.Kor 14:33)

  Erik Furnes, generalsekretær ImF

 2. Hei,
  Jeg tror det er flere enn undertegnede som føler at det å «bekjempe gjennom demokratiske kanaler» blir noe passivt i møte med denne antikristne loven. Kanskje det kan utdypes hva som menes med dette?

  Ellers finnes det en mer offansiv løsning, som ivaretar anliggende om at ekteskapet er «offentlig». Det er å ha et offentlig register som ikke er statlig forvaltet, men et eget kirkelig ekteskapsregister. Kirken har jo allerede et avvikende syn på ekteskap enn staten, f.eks. når det gjelder å fastholde ekteskap der man på det borgelige plan har fått innvilget skilsmisse.

  «Men bygger vi derimot på Guds ord, vil vi vie menn og kvinner innenfor vårt lands lover.» Dette høres ut som en motsetning for meg. Jeg trodde hele debatten om kirkesamfunnene og den nye ekteskapsloven dreide seg om at det nettopp er umulig å sammenholde «Guds ord» med «landets lover». Denne motsetningen kan vel ikke «trylles vekk» ved å nevne «Guds ord» i samme setning?

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s