Notat fra samtalegruppen 2

1.2: Bibelen
Det gamle testamente inneholder 39 bøker som utgjør den hebraiske kanon (Ordet ”kanon” tyder regel, rettesnor og/eller forskrift – med andre ord; bibelske skrifter gitt av Gud(guddomlig inspirert)).

Videre har man også ti skrifter som blir regnet med til de gamles testamentet. Disse er apokryfe og blir kallet for ”De deuterkanoniske bøkene”. At bøker er apokryfe vil si at vi ikke er sikre på om bøkene er skrevet av de som påstår å være forfatterne og at de ikke er anerkjente av heile den kristne kirken som ekte og guddomlige. De har likevel status som ”leseverdige”, og kirken aksepterer de som en del av de hellige skriftene.

Det har alltid vært debatt rundt de deuterkanoniske bøkene. Kirkefaderen Hieronymus (347-420) mente de var verdiløse, og han advarte folk mot å lese dem. Augustin (354-430) var av en annen oppfatning og mente de måtte taes med i den kristne boksamlingen. Verdt å merke seg er det i alle tilfeller at de deuterkanoniske skriftene var med i den greske versjonen av Det gamle testamentet som apostlene brukte i sitt misjonsarbeid.

Det nye testamente inneholder 27 bøker som alle er kanoniske. Det kan her nevnes at disse skriftene har flere henvisninger til de ovennevnte apokryfe skrifter (blant annet i Hebreerbrevet kapittel elleve).

Bibelvers til samtale:
Hebr. 1:1-2: Gud taler, Matt. 4:4-11; Lukas 24:25-27: Det står skrevet, 2. Tim. 3:16: NT om GT, 1. Krøn. 28:19: GT om GT, 2. Pet. 3:1-2: NT om NT, Josva 1:8; Slm. 119:50: Hvorfor Bibelen?

Vegen til einskap for ”dummies”

Advertisements

1 thought on “Notat fra samtalegruppen 2

  1. Om den hellige Hieronymus syntes de deuterokanoniske bøkene for verdiløse, kan vi takke ham for at de har fått stor plass i Vestkirken: i hans oversettelse av Bibelen (Vulgata), er de med! I kanondannelsen i Det nye testamentet var det først og fremst Åpenbaringsboken som ble et problem – men også Hebreerbrevet og 2. Petersbrev. Det viktigste er dog: de er med – og vi drikker av kunnskapen og gleder oss over budskapet i De hellige skriftene!

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s