Det guddommelige mørke

I sorgen etter sin kones død, stiller C.S. Lewis i boken A Grief Observed vanskelige spørsmål om Guds rolle i det som skjer. Hvor er Gud når livet glipper, hvor er Gud midt i sorgen? Når du opplever glede og alt i livet ditt går på skinner og du vender deg til Gud og takker og lover ham for det, oppleves Gud særlig nærværende. Men hva skjer når du vender deg til Gud i smerte, når du er langt nede, når du er fylt til randen av sorg og plage, og veien ut av mørket synes for lang og tung – da opplever du kanskje at Gud smeller døren i fjeset på deg og bolter den igjen. Og etterpå er det bare stille. Mange opplever, nettopp i krisetider, at Gud er langt borte. Også salmisten roper til Gud at han må våkne opp. ”Hvorfor sover du, Herre?” (Sal 44:24). Gud var aldri i virkeligheten langt borte, men følelsen og opplevelsen av hans fravær var tydelig. Mennesket kan erfare Guds lys så sterkt at det oppleves som et mørke – et guddommelig mørke.

Mange helgener vitner om denne erfaringen av det guddommelige mørke. Flere har opplevd beksvarte perioder i sine liv, i bønnen og i stillheten, og kirken har fått overlevert viktige vitnesbyrd om slike erfaringer med Gud. Flere kirkefedre, blant dem Gregor av Nyssa, vitner om at når mennesket for alvor nærmer seg Gud blir det ført inn i et mørke – hvor Gud bor. Tidligere så mennesket Gud i et lys, slik Moses så Herren i tornebusken, men i denne fasen opplever mennesket å bli ført inn i mørket, i et tilsynelatende ensomt fravær av Gud. Slike erfaringer har visse likhetstrekk med senere mystikere, så som Johannes av korset, hvor erfaringer fra sjelens mørke natt er sentrale. Selv om mange av disse opplevelsene opprinnelig var knyttet til bønnelivet, og skrevet for mennesker som levde nært Gud, kan også veien til slike erfaringer gå via ytre hendelser og lidelser.

Det mennesket som opplever slike hendelser eller lidelser, hvor Gud kaller på henne i mørket, er heldig hvis hun har en venn eller en åndelig veileder som kan hjelpe å forklare og tolke slike erfaringer. I Den åndelige veiledningstradisjonen ser det ut til at rådene går i retning av mer oppmerksomhet mot Kristus i slike stunder. Hold fast på Hans løfter og hold ut. Gud trekker sine gaver tilbake for å frigjøre deg fra dem. Det er nyttig å kjenne på sin svakhet, for nå er spedbarnets tid forbi. Tiden er inne for å spise de voksnes brød, og det kan oppleves som både tørt og hardt. Men nettopp i dette mørket ligger evangeliet skjult. Vi ser på mange måter Gud bakfra, og Hans egentlige gjerning er ofte skjult. Men vi tror at Hans plan er kjærlig også i lidelsen og i mørke.

Kim

1 thought on “Det guddommelige mørke

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s