Å forveksle fritt og ufritt

 

Politidirektoratet har nå slått fast at muslimske kvinner skal kunne bære hijab som en del av politiuniformen. Prinsippet om at politiet skal representere alle lag av befolkningen er gjort gjeldene over prinsippet om lik uniform. Begrepet «uniform» i denne sammenheng viser til det som er felles tegn på en gitt myndighet og at de som bærer uniformen ikke handler på vegne av seg selv, men på vegne av staten. Selve ideen med begrepet «uniform» er at det skal være likhet for alle uavhengig av religion og andre skiller mellom mennesker.

 

Er det så farlig med denne uniformen? Selvfølgelig er det ikke så farlig i seg selv om muslimer eller andre religiøse grupper får bruke sine religiøse symboler sammen med uniformen. Men det er de prinsipielle avgjørelsene her som er viktige. Spørsmålet jeg vil stille er derfor om mange i vårt pluralistiske (og kompliserte) samfunn forstår hva frihet betyr. Grunnen til spørsmålet er at «frihet» er et begrep som ble brukt på begge sider av hijab – debatten. Skal den muslimske kvinnen være fri til å bære hijab eller er vil frihet si å kunne la vær å bli politi hvis hijab er en samvittighetssak? 

 

Frihet er et begrep det er vanskelig å skjønne hva betyr så lenge man lever i frihet. Abid Raja – venstrepolitikeren – anførte i en debatt nylig at vernet om den individuelle frihet er grunnen til at han støttet muligheten for hijab i politiet. Uten å gå inn politikken, må vi spørre om denne oppfattningen av «frihet» er den samme som ligger bak visse politikeres ønske om presse kirkesamfunn til å vie homofile par, eller godta kvinnelig prestetjeneste osv. Den individuelle frihet overgår friheten til å velge sin egen tro. Man forestiller seg altså at «frihet» er noe storsamfunnet skal gi enkeltindividet, ved at staten passer på at alle får lov til å gjøre alt alltid (hvis de ønsker det).  Frihet blir et begrep som blir definert på én måte, og de som ikke tilpasser seg blir utsatte for sanksjoner. Et godt eksempel på dette er den nye ekteskapsloven der staten vil tvinge alle trossamfunn til å vie homofile. Friheten for spesielle gruppers ønsker og behov settes over trossamfunnenes frihet.

 

Hva har så dette med uniform å gjøre? Jo, uniformen er et tegn på statens rett til å sanksjonere mot de som krenker loven. For loven er alle like. Dette felles tegn er man nå i gang med å oppløse ved å tillate at religiøse symboler kan bæres sammen med uniformen. I kjølevannet av denne oppløsningen av «det felles», forsøker man fra offentlig hold å skape en annen form for «uniformitet» ved å definere hva frihet er og hva den skal bety for hver og enkelt av oss.

 

Den kristne frihet er noe som er gitt av Gud. Den statlige vedtatte frihet derimot, er et narrebilde på dette ved at den defineres universelt. Dermed blir man heller ikke fri til å frasi seg denne «friheten», noe som selvfølgelig er en stor selvmotsigelse. Friheten må kunne velges bort for å være frihet. Hvis ikke er frihet blitt ufrihet.

Advertisements

1 thought on “Å forveksle fritt og ufritt

  1. Tillat ikke politi-hijab, dann ikke reliogionspoliti. Enhetlig uniformert politi må være en selvfølge. Skaut må i tilfelle brukes av alle i politiet og ikke bare en utvalgt gruppe i politiet. Mener regjeringen at politi-skautet vil stoppe gatevold og trygge byene?

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s