Utfordringer i det nye år

 

Ved årsskiftet er det vanlig med et stykke selvransakelse kombinerte med gode forsett for det kommende år. I det følgende vil jeg ha holde frem noen utfordringer som vi kristne bør ta høyde for. Kanskje er det upassende å gjøre noe slikt i vi-form, men det er samtidig nyttig å påpeke at vi, selv om vi tilhører ulike trossamfunn, har vi mange felles utfordringer i tiden fremover. Her følger da de saker jeg vil holde frem for det kommende år:

 

* Vi må være tro mot Jesus som den oppstandne Herre. I evangelieteksten for Pinsedag – også kalt Kirkens fødselsdag – formaner Kirkens Herre disiplene til alle tider: ”Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.” (Joh. 14:15) Vårt forhold til Jesus som Kristus er altså ikke bare et spørsmål om følelser. Kjærligheten til Gud viser seg i handling – i lydig etterfølgelse. Dagens kristendom holder oftest frem for oss bildet av en snill og inkluderende Jesus; en slags guddommelig sosionom hvis omsorgsgjerning består i å godta alt og alle. Han som Skriften kaller Herren, kaller derimot mennesket til omvendelse og et nytt liv i lys av den kommende dom. Kort sagt: Tror vi på Gud, kan vi ikke late som om Gud ikke eksisterer!

 

* Vi må holde fast ved et forpliktende troens fellesskap. Jesus ville ha en kirke, ikke en tilhengerskare (Matt 16:18). Om stiftelsesmenigheten på Pinsedag leser vi: ”Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til brødsbrytelsen og bønnene.” (Apgj 2:42, jfr. Åpb 21:12) Evangelisten Lukas anfører dette som et ideal for kirkelivet til alle tider. Det betyr at troen ikke er en privatsak til bruk på kammerset. Den må leves ut som kirkens tro i menighetens gudstjenestefellesskap. 

 

* Vi må hele tiden holde fortiden levende. Det åndsfylte budskap som apostlene overgav til sine menigheter, bestod av en overlevering med et gitt innhold. Paulus skriver: ”Stå da fast, brødre, og ta vare på det som dere har mottatt og lært av oss, enten muntlig eller i brev.” (2 Tess. 2:15, jfr. 4:1f). Innsikten i at vi må tro med apostlene, er desto mer nødvendig som moderniseringsprosjektet i vår samtid vil forføre oss til å mene at enhver endring er for fremskritt å regne. Alt skal prøves på om det er dagsaktuelt og fremtidsrettet. Som kristne må vi gjøre gjeldende overfor samtidskulturen at fastholdelsen av den apostoliske overlevering må ikke forveksles med nostalgi. Etter sitt vesen fordrer kristentroen kontinuitet og konstans. En kirke uten viten om sin fortid er derfor en kirke uten fremtid.

 

* Dernest må vi som kristne holde fast ved familien. Den nye ekteskapsloven er den umiddelbare utfordring i det kommende år. Forestillingen om et kjønnsnøytralt ekteskap uttrykker i tilspisset form tanken om at den enkeltes rett til selvrealisering er livets egentlige mening. Seksualiteten er ikke en naturens ordning i prokreasjonens tjeneste, men et stykke privat lysttilfredsstillelse. Om vi skulle tape den politiske kampen for ekteskapet, kan vi allikevel med barnrike familier ikke bare vise vårt gode eksempel for samtiden, men også – som mann og kvinne – vise vår lydighet mot det guddommelige oppdrag som er gitt oss i skapelsen. (1 Mos 1:27f) 

 

Er det andre ting som du vil minne oss om?

Godt nytt år!

Msgr. Roald Nikolai

One thought on “Utfordringer i det nye år

  1. Jeg vil gjerne si hjertelig takk for disse tanker du deler med oss. Det er godt å bli påminnet om hva vi som troende skal legge vind på. Da jeg leste dette gikk straks tankene mine til Jesu egne ord : » Dere er verdens lys, dere er jordens salt.»
    Skal vi være lys og salt, trenger vi, som du skriver,å være tro mot den oppstandne Herre og Frelser. Det er en vanskelig tid vi lever i. Men han vi tror på er seierherre. I hans nærhet og gjennom de nådemidler han har gitt til kirken, gis kraft og styrke til å være lys og salt. Han har også lovet å være med sine, alle dager, og han står ved sine løfter.
    La oss i fortrøstning til dette frimodig leve som kristne, slik at vi med liv og lære forkynner Kristus.

    Godt Nytt År!

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s