Litt om Tradisjon, Åpenbaring og Bibel

 

Det finnes mange tradisjoner. Mange advents – og juletradisjoner kan forstås som menneskers felles respons på julemysteriet. Tradisjoner som dette er kulturelle, historiske og personlige uttrykk av troen. Tradisjoner kan ofte overleve selve troen, fordi de hviler i bestemte handlemåter som gjentas fordi det føles riktig.

 

For at gode tradisjoner skal overleve på lang sikt må de imidlertid være knyttet til Kirkens varige og faste Tradisjon. Begrepet Tradisjon, eller «overlevering» som det oversettes med i Det nye testamentet, betegner hele Kirkens forkynnelse om åpenbaringen av Gud i verden. Tradisjonen hviler derfor alene i åpenbaringen, og ikke – slik som mange protestanter vil ha det til – i menneskelige konstruksjoner. Bibelen er selvfølgelig også en del av åpenbaringen, derfor er den også en del av Tradisjonen.

 

Disse grunnleggende sonderingene om hva begrepet Tradisjon betyr, gir altså mening også til begrepene Bibel og Åpenbaring. Hvis Åpenbaring står for alle Guds handlinger og ytringer mot mennesket, så henviser begrepet til en realitet som Bibelen gir oss informasjon om. Dette betyr igjen at Bibelen ikke er selve Åpenbaringen. Åpenbaringen går bortenfor det skrevne ord, på samme måte som informasjon om en hvilken som helst ikke rommer hele sakens natur.

 

Dette betyr videre at mennesket kan ha Bibelen, uten dermed å kjenne åpenbaringens «natur» – som er Kristus. Kristus er bare kjent for de han kjennes ved, de som har tatt imot han i troen gjennom sakramentene. Det er derfor ingen automatikk mellom det å forstå hva som står skrevet, og det å tro, håpe og elske dette i sitt hjerte (Rom 13). Selv de onde ånder kjenner informasjonen om Kristus, men likevel har de ikke den frelsende tro (Jakobs brev). Åpenbaringen blir først en realitet når troen er til stede. De vantro er bak et slør (2 Kor, 3) og har ikke del i Åpenbaringen. I lys av dette må vi kunne si at den som har fått troens gave selv er en del av Åpenbaringen.

 

Den troendes praktisering av troen er en åpenbaring av hva det vil si å høre Kristus til, uten den troende eksisterer ikke åpenbaringen. Det å leve som troende er derfor en misjon i seg selv. Det hele handler om å være fullstendig, helhjertet og hengiven i sitt forhold til Gud. Mange protestanter brenner inne med spørsmålet om hvordan man vet at man tror. Dette spørsmålet blir stilt på grunn av forestillingen om troen som noe høytsvevende, generelt og abstrakt. For katolske kristne vet man at man tror når man praktiserer troen i ærlighet mot Kirkens Tradisjon.

fr. Johannes

Advertisements

4 thoughts on “Litt om Tradisjon, Åpenbaring og Bibel

  1. Dette er viktig for oss «katolikksnusarar» å få meir innsikt i, så takk for at du lirka døra litt meir opp på dette punkt. Dette er eit av punkta som må avklarast i høve Skrifta åleine for oss lutherske.
    Paradokset i min kyrkjetilhørigheit er, der Skrifta «åleine» råder (det er ikkje spydig ment), er at den vanvørdast meir enn nokon gong, medan der dei seier Bibel og Tradisjon, der forkynnast fortsatt lære frå apostlar og profetar.

    «Eg talar ikke ut frå meg sjølve, berre det eg har høyrt og sett hos min Far» Fritt sitert Jesus Kristus.

  2. Magne,
    Jeg tror du peker på et viktig punkt når du sier at Skriften «vanvørdast» der den er alene. Dette tyder på – etter min mening- at Skriften verken skal eller kan være alene. Det nye testamente ble til som kirkelig vitnesbyrd om Jesus, og kan derfor bare forstås innenfor den samme kirken. Det blir veldig galt å skille kirken fra bibelen og omvendt. Samtidig har man også i «seklær» filosofi stadig blitt mer obs på at en tekst aldri er alene, men forstås ut fra leser/mottagers kontekst. Denne konteksten er for kristne kirken, og ikke det verdslige samfunnet.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut / Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut / Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut / Endre )

Koplar til %s