Engler – i himmelen og på jorden

Vi feiret for en tid tilbake Mikkelsmesse i kirken (29. sept.), en feiring til ære for englene, og særlig for Mikael, Gabriel og Rafael. Det er en stor høytid i de historiske kirkene i hele verden, både i øst og vest. Englenes sang til ære for Gud kommer godt til uttrykk i liturgien. Både Gloria (Ære være Gud i det høyeste…) og Sanctus (Hellig, hellig, hellig…) er tydelige uttrykk for dette.

Den tidlige kirke var opptatt av englene. Vi hører allerede hos Origenes på 200-tallet at englene lytter til tekstlesningen som de elsker å høre. Englene er også deltagende i gudstjenesten og de lytter til prekenen. “Den som preker må ikke glemme at englene hører prekenen og bedømmer den”, advarer Origenes. Dette må biskoper, prester og diakoner aldri glemme.

Kirkefedrene skilte mellom de himmelske englene, som tjente Gud, og de jordiske englene, nasjonenes engler. Vi har en vakker tolkning av Salme 24 og Jesaja 63 som for oss virker nesten for fantastisk. I forbindelse med Jesu himmelfart omgir englene Kristus ved oppstigningen og roper med salme 24; “Løft opp de himmelske portene!”. Men de himmelske englene kjenner ikke igjen Jesus, som nå bærer den menneskelige natur og sårmerkene etter lidelsen. Derfor kommer det til en dialog mellom englene (mellom de himmelske og jordiske), med utgangspunkt i Salme 24 og Jesaja 63,1:
 
– “Hvem er han som kommer fra Edom, fra Bosra i blodrøde klær?”
– “Løft portene, dere herskere, ja løft dere opp evige dører, så ærens konge kan dra inn!
– ”Hvem er denne ærens konge?”
– ”Det er Herren, Allhærs Gud. Han er ærens konge.”
– ”Løft portene dere herskere, ja løft dere opp evige dører, så ærens konge kan dra inn!
– ”Hvem er denne ærens konge?
– ”Det er Herren. Allhærs Gud. Han er ærens konge!”

Justin Martyr forklarer dialogen slik: “Himmelens herskere ser Kristus komme uten hans skjønnhet og herlighet og de klarer ikke se hvem han er. Derfor spør de: ’Hvem er denne herlighetens konge?’”. Himmelens engler kjente ikke igjen sin Konge med det første. Men i himmelen får Kristus tilbake sin herlighet.

Kanskje dette er en dristig utlegning av Skriften? Vel, tolkningen har en forholdsvis bred tradisjon i oldkirken. Vi finner noenlunde samme forklaring hos St. Irenaeus og St. Athanasius, med ulike nyanser.

Kim

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s